Servis výtahů v Brně a okolí

nitto denko slatinaPro výtah je důležitý pravidelný servis, který je nutný nejen pro bezchybnou funkčnost, ale i pro jeho dlouhou životnost. Výtah musí procházet pravidelnými kontrolami dle platné legislativy. Kontrolujeme nejen funčnost výtahu, ale i jednotlivé prvky výtahu, které jsou skryty.

Odstraňujeme poruchy výtahů, seřizujeme výtahy a díky kompletní sadě náhradních dílů se snažíme vyřešit jakýkoliv problém s vaším výtahem. Servis provádíme na různých typech výtahů.

Jsme vždy připraveni Vám provést kompetní servis vašeho výtahu.

REVIZE VÝTAHŮ

Zajišťujeme pravidelné revize výtahů. Všechny revize a revizní zkoušky jsou prováděny v rozsahu předepsaném normami ČSN, EN.

Dle norem ČSN 27 4002 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů) a ČSN 27 4007 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu) je nutné v pravidelných intervalech provádět odborné a provozní prohlídky výtahů v provozu, odborné zkoušky a inspekční prohlídky.

Při pořizování výtahu a kalkulaci ceny je třeba myslet i na servisní náklady, které v mnoha případech můžou překročit i cenu výtahu. Naše firma provádí revize za přijatelnou cenu.

Prohlídky a zkoušky:

Provozní prohlídka
Provádí zodpovědná a proškolená osoba, která kontroluje bezpečný provoz - jedná se o vizuální prohlídku (provádí se cca 1x/14 dní).

Odborná prohlídka
Provádí pověřený revizní technik, který odborně posoudí stav zařízení (provádí se 1x/3, 4, 6 měsíců dle typu).

Odborná zkouška
Provádí inspekční technik servisní firmy, který stanoví provozní rizika zdvižného zařízení (provádí se 1x/3 roky).

Inspekční prohlídka
Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, který stanoví opatření na odstranění rizik a vad (provádí se 1x/6 let).

Nahoru