Rekonstrukce a modernizace výtahů

spodni6 2Provedli jste v roce 2006 revizi, která zmapovala stav výtahu? Pokud ano, určitě Vám byly odstraněny tyto zjištěné nedostatky a rizika:

 • Klec bez dveří
 • Nevyhovující nárazníky
 • Oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu
 • Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti
 • Dveřní uzávěra
 • Kontrola zatížení klece
 • Revizní jízda

Zjištěná rizika lze odstranit buď komplexní rekonstrukcí nebo postupnou modernizací.

Proč rekonstruovat výtah?

 • Nový a moderní designový výtah
 • Zlepšení jízdních vlastností
 • Snadnější ovládání výtahu
 • Zvýšení nosnosti a podlahové plochy klece výtahu
 • Odstranění provozních rizik dle stávajících evropských norem

Normy

Norma ČSN 27 4007 stanovuje provozní rizika a dělí je podle závažnosti a četnosti výskytu na vysoká, střední a nízká.

Minimální úroveň bezpečnosti výtahů stanovuje právně závazné nařízení vlády č. 27/2003 Sb. ve své příloze č.1.

Pokud spojíme tyto dva předpisy s konstrukční normou, můžeme konstatovat, že výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně.

U nás vždy získáte více než jen zmodernizovaný výtah.

Nahoru